Resort, Villa & Bungalow

  • Resort, Villa & Bungalow

Địa chỉ : Toàn C2 – Xuân Đỉnh – Bắc Từ Liêm – Hà Nội

Client: Awesome Company

Location: Barcelona, Spain

Area: 450 m2

Value: $ 700,000

Completed date: September 20, 2016

Architect: Jane Wong

Category: CÁC KHU VỰC KHÁC, KHU VỰC ECOPARK, KHU VỰC GAMUDA GARDENS, KHU VỰC NINH HIỆP

Share: